Freddify

Leren en ontwikkelen

BEHOUD JE
MEDEWERKERS, HEB OOG
VOOR HUN BEHOEFTES.

De traditionele beoordelingscyclus signaleert te laat dat een medewerker niet lekker in zijn of haar werk zit. Dat zorgt voor onnodig uitval en verzuim. Freddify Leren & Ontwikkelen doet het anders. Dit online programma heeft oog voor de kernbehoeftes van de mens. Onze focus op werkgeluk en vitaliteit zorgt dat waarschuwingssignalen beter worden opgepikt.

FREDDIFY LEREN & ONTWIKKELEN

HEEFT OOG VOOR DE DRIE KERNBEHOEFTES DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR MOTIVATIE EN WERKGELUK

AUTONOMIE
IN GROEI

Freddify Leren & Ontwikkelen brengt Autonomie in het functioneringsgesprek. De online omgeving geeft de medewerker alle inzichten die nodig zijn om eigen groeikeuzes te maken: wat kan je, waar krijg je energie van en wat vinden je managers en collega’s? Met deze kennis kan de de medewerker de regie pakken over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

NADRUK OP COMPETENTIES

Ons programma onderscheidt zich door de focus op unieke talenten van een individu. Je Competent voelen is ook een belangrijke kernbehoefte. Het functioneringsgesprek is vaak gericht op verbeterpunten. Dat is funest voor de motivatie. Freddify legt de nadruk op wat iemand goed kan. Zo ontstaat persoonlijk ontwikkelplan met een focus op beter worden in wat iemand goed kan, in plaats van goed worden in iets dat iemand niet ligt.

AANDACHT VOOR VERBINDING

Beoordelingsgesprekken gaan over meer dan het functioneren. Verbinding met de organisatiewaarden, team en doelstelling is even belangrijk. Weinig verbinding resulteert in hoog verzuim en verloop. Freddify Leren & Ontwikkelen meet daarom ook hoe de medewerker zich voelt. Dreigt iemand de verbinding te verliezen, kan hij of zij samen met de organisatie op tijd ingrijpen.

hero1-2-1024x682-525x350

ZO WERKT HET

Het programma past perfect in een jaarlijkse beoordelingscyclus. Het eerste jaar zal de medewerker het meest uitgebreide traject volgen. In dit traject krijgt hij of zij de nodige zelfkennis om de eigen ontwikkeling te sturen. Deze gebeurt online, door middel van diverse psychologische onderzoeken en reflectievragen, en ‘offline’ door middel van een gesprek met een coach.

Daarna volgen medewerkers de periodieke Leren & Ontwikkelen cyclus, waarvan de kern er zo uit ziet:

De medewerker reflecteert op de eigen ontwikkeling in onze online omgeving

Managers en collega’s geven 360º feedback op de medewerker

Afspraken en doelen uit het gesprek worden vastgelegd in het programma

Eigen inzichten en die van de hulpgroep vormen de basis voor een ontwikkelgesprek

MEER LEZEN?

Wil jij meer lezen over Leren & Ontwikkelen? Dan kun je onze factsheet hieronder downloaden.

  VOORDELEN T.O.V. HET TRADITIONELE FUNCTIONERINGSGESPREK

  Prettiger voor de medewerker

  De medewerker wordt dankzij Freddify Leren & Ontwikkelen behandelt als een individu, krijgt genoeg kans voor eigen input en kan groeien in datgeen wat zij goed kunnen. Dat is een heel ander verhaal dan de in de volksmond genoemde “veroordelingsgesprekken”.

  Efficiënter voor de organisatie

  HR krijgt een periodieke overzicht van de staat van de organisatie. Managers weten precies waarover zij hun ontwikkelgesprekken moeten voeren. Afspraken, doelen en plannen worden opgeslagen in één online omgeving waar de medewerker altijd bij kan.

  Effectiever op geluk

  Traditionele functioneringsgesprekken motiveren vaak niet. Freddify heeft zich als doel gesteld ontwikkelgesprekken te faciliteren die werkgeluk opleveren. Dat doen wij door oog te hebben voor de kernbehoeftes van de mens. Leren en Ontwikkelen is hier volledig op gebaseerd.

  Referenties

  FOCUS OP WERKGELUK IS HET WAARD

  GELUKKIGE MEDEWERKERS DOEN MEER

  Medewerkers die goed in hun vel zitten op werk zijn 20% productiever. Goed in je vel zitten op werk, heeft te maken met de mate van Autonomie, Verbondenheid en Competentie die je voelt.

  NIET-VITALE MEDEWERKERS KOSTEN VEEL

  Als medewerkers niet lekker in hun vel zitten zullen zij eerder verzuimen of vertrekken. Een dag verzuim kost de organisatie 250 euro. Een medewerker vervangen kost 21% van zijn jaarsalaris.

  VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN

   Vul a.u.b. uw e-mail adres in zodat wij contact met u op kunnen nemen.

   Wat is uw grootste uitdaging op HR-gebied?

   VEELGESTELDE VRAGEN

   Er is momenteel een tekort van 10.000 mensen. Bovendien zijn er nog 70.000 extra mensen nodig om goede zorg te kunnen leveren. Door vergrijzing en werkdruk wordt dit tekort alleen nog maar nijpender. De standaardkanalen leveren te weinig op. Daarom pleiten o.a. Actiz, V&VN en Hugo Borst en Carin Gaemers voor meer zij-instromers.

   We gebruiken de implementatie van het CanMEDS framework voor de Zorgkundige, gemaakt door V&VN. Aan ieder gedefinieerd competentiegebied koppelen we enkele competenties. In totaal testen we op  15 competenties: inlevingsvermogen, luisteren, mondelinge vaardigheid, samenwerken, sociabiliteit, zelfontwikkeling, leervermogen, oordeelsvorming, klantgericht, initiatief, plannen en organiseren, besluitvaardig, discipline, kwaliteitsgericht en assertiviteit.

   We hebben de competenties bepaald op basis van onderzoek van V&VN en de competenties van onze normgroep. Onze normgroep bestaat uit mensen die goed functioneren in de zorg. Zij zijn al door de test gegaan, daardoor weten wij hoe een competentiescore van iemand met aanleg voor de zorg eruit ziet. Wij toetsen op competenties door middel van het wetenschappelijke Big 50 persoonlijkheidsonderzoek.

   Vanwege de normgroep van honderden zorgmedewerkers kunnen wij betrouwbaar voorspellen hoe goed iemand zal functioneren in de zorg. De test die wij hiervoor gebruiken is de Big 50 persoonlijkheidsonderzoek – een gedegen test die vaak door recruiters, psychologen en onderzoekers wordt ingezet.

   We gebruiken het profiel van de zorgverlener opgesteld door V&VN op basis van het  CanMEDS framework. Dit model beschrijft de verschillende competentiegebieden van een hedendaagse zorgverlener. Wij kijken dus niet naar functie, maar naar iemands geschiktheid op deze gebieden. Aangezien het zij-instromers zijn kunnen ze eerder aan de slag als helpenden, zorghulpen of verzorgenden dan verpleegkundigen. 

   We gooien een breed vangnet uit. Bij Jobbird zitten zowel mensen die al een baan hebben maar toch open staan voor een switch als mensen die al wat langer werkloos zijn en dolgraag aan de slag willen. Het zullen vooral mensen onder HBO-niveau zijn.

   U betaalt maandelijks voor het aantal potentiële zij-instromers dat u via Freddify heeft binnengekregen. 

   Ja, u kunt Freddify maandelijks opzeggen. Dit kunt u in uw dashboard doen.