Freddify

whitepaper werven voor doelgroepen ghz

WAT KENMERKT BEGELEIDERS VOOR COMPLEXE DOELGROEPEN IN DE GEHANDICAPTENZORG?

Deze whitepaper helpt bij het werven van begeleiders voor complexe doelgroepen in de Gehandicaptenzorg.

HET MAKEN VAN DE JUISTE MATCH TUSSEN BEGELEIDER EN DOELGROEP

Het vervullen van vacatures bij de cliëntgroepen EMB en LVB+ kost veel recruiters moeite. Daarom deelt Freddify in deze whitepaper de opvallendste persoonskenmerken van de medewerkers bij deze cliëntgroepen. De resultaten komen voort uit onderzoek naar duizenden zorgmedewerkers. Uit de grote hoeveelheid objectieve data destilleerden wij onderscheidende persoonsprofielen.

 

De inzichten in deze whitepaper helpt je kennis over bestaande medewerkers in te zetten bij het werven van de juiste sollicitanten. Mensen die echt gelukkig worden bij die specifieke cliënten. De meest onverwachte persoonskenmerken geven je ideeën om je campagnes opnieuw in te richten, andere sollicitatiegesprekken te voeren of zelfs een heel nieuwe doelgroep te targeten.

FREDDIFY HELPT RECRUITERS IN DE ZORG DE HOOGST MOGELIJK IMPACT TE MAKEN

Als recruiter in de gehandicaptenzorg kan je niet alle problemen met betrekking tot het personeelstekort oplossen. Je kunt geen mensen creëren waar die niet zijn. Grote uitvalproblematiek, zoals vergrijzing en burnouts, kan je moeilijk voorkomen.

 

Freddify helpt je het meeste te halen uit de bijdrage die je wél kan leveren. Zodat jij ook in deze tijd goede kandidaten vindt en zo min mogelijk mensen onnodig verliest. Een van de belangrijkste tools die jij hebt is het maken van de juiste match tussen begeleider en cliëntgroep.

 

Onze onderzoeken zorgen voor objectieve data om deze match goed te maken. We ontwikkelen ook de online doelgroepen-test. Deze wordt door gehandicaptenorganisaties ingezet om te testen waar nieuwe en bestaande medewerkers het gelukkigst worden. Meer weten?

Back to top